دفتر عنایت پاشا رهروان
  • سازمان هاي مردم نهاد

    عنايت پاشا رهروان و روساي سازمان مردم نهاد سركار خانم مهندس گيلكي نظامي مديرعامل محترم جمعيت ايزدوستان و جناب آقاي مهندس باربد رازدار مدير عامل موسسه انديشه زمينه هاي همكاري بيشتر را مورد بررسي قرار دادند

    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir