دفتر عنایت پاشا رهروان
  • ديدار بارايزن اقتصادي درباكو

    جلسه مشترك عنايت پاشا رهروان رئيس موسسه پژوهشهای کاربردی  ورايزن محترم اقتصادي سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور جمهوري آذربايجان درباكو برگزار شددر اين جلسه طرفين در خصوص توريسم دريايي وبه ويژه خط كشتيراني مسافربري انزلي وباكو گفتگو نمودند


    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir