دفتر عنایت پاشا رهروان
  • بازديدازمراكز توريسم دريايي درخليج فارس

    رئيس و مشاوران گروه توسعه امير كبير از مراكز ارائه خدمات دريايي ،اسكله ،ترمينال ،هتل مارينا وديگرمراكزتوريسم دريايي در جزاير كيش ،قشم ، بندر آبادان وبندرعباس جهت الگو گيري براي انجام پروژه در شمال كشورديدن نمودند.


    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir