دفتر عنایت پاشا رهروان

عملكرد گروه را چگونه ارزيابي مي نماييد

  • كارخانه كشتي سازي هفتم آذر

    عنايت پاشا رهروان با حضور در كارخانه كشتي سازي هفتم آذر وديدار بامديرعامل محترم اين مجموعه از امكانات اين كارخانه ديدن نمود

    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir