دفتر عنایت پاشا رهروان

عملكرد گروه را چگونه ارزيابي مي نماييد

  • همايش شناخت بيشتر حكيم ابوعلي وسين وحكيم رازي

    به مناسبت روزهاي گراميداشت مقام پزشك و داروساز همايش شناخت حكيم ابوعلي سينا وحكيم رازي باحضور نهاد ها مردمي وسخنراني اساتيد وتجليل از چند پزشك ودارو ساز همراه با برنامه هاي هنري در سالن وارش توسط گروه اميركبير(موسسه مهرخزر)برگزار گرديد.

بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir