دفتر عنایت پاشا رهروان

عملكرد گروه را چگونه ارزيابي مي نماييد

  • همايش حقوق شهروندي

    همايش حقوق شهروندي توسط گروه توسعه امير كبير با حضور گسترده اعضاء سازمان هاي مردم نهاد در مورخ ١٣٩٥/١/١٥باسخنراني جناب آقاي قاضي محمد جواد حشمتي معاون محترم دادستان كل كشور در سالن بانك صادرات برگزار گرديد.

    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir