دفتر عنایت پاشا رهروان
  • مرحوم حاج محمد جوادي

    پيام تسليتي از طرف دفتر عنايت پاشا رهروان براي در گذشت مرحوم استاد حاج محمد جوادي روزنامه نگار پيشكسوت ،اولين شهردار خمام و از فعالين اجتماعي صادر وبرنامه اي با حضور همكاران در ساختمان دفتر برگزار گرديد

    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir