دفتر عنایت پاشا رهروان
  • سازمان برنامه وبودجه كشور

    عنايت پاشا رهروان در سازمان برنامه و بودجه با رئيس اين سازمان جناب آقاي دكتر نوبخت ديدار نمود رهروان با ارائه گزارش عملكرد فعاليتها اجتماعي دفتر و اعلام برنامه آينده از رهنمودهاي معاون محترم رئيس جمهور بهرمند شد.

    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir