دفتر عنایت پاشا رهروان
  • ديدار با استاد سيد نهضت حسيني نژاد

    عنايت پاشا رهروان با حضور در منزل استاد نهضت حسيني نژاد فرهنگي پيش كسوت ونويسندهاز ايشان وعيادت نمود


    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir