دفتر عنایت پاشا رهروان

عملكرد گروه را چگونه ارزيابي مي نماييد

  • كمك هاي خيريه دفتر امور اجتماعي وتجاري عنايت پاشا رهروان

    از طرفدفتر عنایت پاشا رهروان كمك هاي نقدي به شخصيت هاي حقيقي ، هيات ها وتشكلهاي مردمي در راستاي برنامه هاي بشردوستانه  صورت ميگيرد


    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir