دفتر عنایت پاشا رهروان
  • جمهوري خودمختار نخجوان

    عنايت پاشا رهروان به جمهوري خودمختار نخجوان سفر كرد در اين سفر از مجموعه هاي گردشگري وتجاري از جمله غار نمك ،درياچه باتابات ،غار اصحاب كف ، آرمگاه نوح نبي ،هتل هاي دوز داغ،تبريز و.. ،رستوران هاي نوح ،مادو و...مراكز خريد وموزه ها ،آرامگاه مفاخر وقلعه تاريخي نخجوان ديدن نموده و شرايط فعاليت اقتصادي با محوريت گردشگري،درماني وصادرات را بررسي نموده.

    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir