دفتر عنایت پاشا رهروان
  • نيروي دريايي ارتش

    حضور جانشين محترم نيروي دريايي ارتش ،معاونت محترم آموزش نداجاو فرمانده محترم ناوگان شمال نيروي دريايي در عمارت شمس ،در اين جلسه عنايت پاشا رهروان ضمن خير مقدم گويي به امير دريادار تورج حسني مقدم به سمت جانشين محترم نيروي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران از حمايت ايشان در زمان فرماندهي مركز آموزش هاي تخصصي نيروي دريايي از فعاليتهاي علمي وفرهنگي سازمان هاي مردم نهاد تقدير وتشكر نمود و زمينه هاي همكاري بيشتر به ويژه در حوزه هاي اجتماعي وفرهنگي مورد بررسي قرار گرفت .

    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir