دفتر عنایت پاشا رهروان

عملكرد گروه را چگونه ارزيابي مي نماييد

  • بنادر و دريانوردي

    عنايت پاشا رهروان از سازمان بنادر و دريانوردي در بندر انزلي ديدن نمود و طي جلسه اي با رياست محترم اين سازمان زمينه هاي همكاري اجتماعي و تجاري را بررسي نمودند.

    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir