دفتر عنایت پاشا رهروان
  • شناور شهباز ١

    قرارداد ساخت ومونتاژ شناور تشريفات شهباز ١ در جهت تكميل بخش گردشگري دريايي اسكله ومجموعه مارينو در بندر انزلي منعقد گرديد شايان به ذكر است اين شناور در پائيز سال جاري در اين اسكله پهلو گرفته واماده بهره برداري خواهد شد وپس از گذراندن دوره آزمون در فاز هاي بعدي تعداد نه فروند ديگر به اسكادران دريايي اين مجموعه اضافه مي گردد تا با رعايت استانداردهاي بين المللي شاهد راه اندازي اولين مجموعه هتل هاي شناور شمال كشور در بزرگترين

    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir